Masseforflytningsmaskin

Sertifisert opplæring. Bli en trygg og effektiv maskinfører.

Formålet med kurset:

Legge til rette for at deltakerene skal få den grunnleggende kunnskapen om sikker bruk og vedlikehold av masseforflytningsmaskiner, samt utføre arbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

 

Kursinnhold:

MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 skoletimers varighet)

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)

MODUL 2.1 Teorikurs – Maskinfører (24 skoletimers varighet)

 • Innledning med krav til maskinfører
 • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen
 • Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
 • Oppbygging av forskjellige maskintyper
  • Vedlikehold av maskiner
  • Hydraulikk
  • Dieselmotor
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen

Stedsbeskrivelse

Sentrumsvegen 132, 3550 Gol.

Forkunnskaper

Krever ingen forkunskaper

Varighet

32 Skoletimer

Målgruppe

Alle som ønsker å kjøre masseforflytningsmaskiner i henhold til forskriftene.

Påmelding! Her

Leave a Reply