Varme arbeider

Sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller krav til opplæring for alle som benytter maskiner eller utstyr i sitt arbeid, som kan genererer gnister eller varme og medføre brann.

Kursinnhold:

I kurset gjennomgås følgende temaer:

 • Hva er varme arbeider?
 • Brannteori.
 • Hvem har ansvaret.
 • Brannverntiltak før arbeidet.
 • Brannverntiltak under arbeidet.
 • Brannverntiltak etter at arbeidet er avsluttet.
 • Opptre riktig ved brann.
 • Lær av andres feil.
 • Kontrollspørsmål (Enkel skriftlig eksamen).

Mål:

Gi deltakerne:

 • Kompetansen som kreves av forsikringsselskapene for varme arbeider.
 • Økt kunnskap, ferdighet og holdning som vil påvirke til at gjennomføringen av varme arbeider vil foregå trygt og sikkert, og uten fare for at brann kan oppstå.
 • Kunnskap om aktuelle krav, lover og forskrifter for bruk av varme arbeider på og utenfor byggeplassen.
 • Kunnskap om slokkeutstyr og bruk av dette.
 • Kunnskap om aktuelle sikkerhets og vernetiltak.

Gjennomføring og praktisk info:

Undervisning med forelesninger, gruppeoppgaver og praktiske øvelser (slokkeøvelse).

7,5 timer undervisning, inkludert praktisk slokkeøvelse og eksamen.

Tidforbruk:

 • 08.00- 11.00 Teoretisk gjennomgang av brannsikkerhet ved utførelse av varmearbeider.
 • 11.00- 11.30 Lunsj
 • 11.30- 15.30 Teoretisk gjennomgang fortsetter. Praktisk slokkeøvelse, Kontrollspørsmål (eksamen).

Kompetansebevis/Sertifikat:

Norsk Brannvernforening utsteder:

 • Varme Arbeider-sertifikat ved gjennomført kurs og bestått eksamen.

NB! Det tar normalt ca 4 uker fra avsluttet kurs til dere mottar sertifikatet.

Vi kan også tilby kun slukkeøvelse på våre kurs, til de som eventuelt trenger det.

 

Vi holder kurs på norsk og engelsk

 

Pris er inkludert kursmateriell, slukkeøvelse, sertifikat, enkel lunsj

Påmelding! Her

Leave a Reply