Teleskoptruck C1 og C2

Vi tilbyr teoretisk og praktisk opplæring i teleskoptruck klasse C1 og C2. Hensikten med opplæringen er å gi blivende teleskoptruckførere et godt teoretisk og pratisk forståelse av sikker bruk av teleskoptrucker.

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med teleskoptruck, unngås.

Opplæringsplan:

– Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck

– Ulykker med teleskoptruck

– Teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte

– Støtteben og stabilitet

– Bomkonstruksjon

– Overlastsystem

– Lastdiagram

– OppstillingKlasse C1 – C2:
• klasse C1 = Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn
• klasse C2 = Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasiter tom 10 tonn

Vi tilbyr praksis for klassen C1

Påmelding! Her

Leave a Reply