G8 Lastebilkran/ G11

Sertifisert opplæring. Bli en trygg og effektiv kranfører.

MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 skoletimers varighet)

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen 

MODUL 2.3 G11 – Løfteredskap (16 skoletimers varighet)

 • Innledning
 • Løfteredskap
 • Løfteredskapstabeller
 • Signalser og tegn
 • Øvingsoppgaver
 • Praktisk bruk av løfteredskap
 • Eksamen

MODUL 2.8 G 8 – (20 skoletimers varighet)

 • Innledning med krav til kranfører
 • Bruksområder for hydrauliske kraner
 • Ulykker med lastebilkraner
 • Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner
 • Fundament, kjøretøyramme, påbygg
 • Hydraulikk/elektronikk
 • Mekanikk
 • Stabilitet
 • Sikkerhets- og overlastutstyr
 • Lastediagram
 • Ståltau/blokk
 • Oppstilling og bruk av lastebilkraner
 • Sertifisering og dokumentasjon
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen

MODUL 3.8 G8 – ( Praktisk bruk)

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på lastebilkraner
 • Kontrollpunkter på lastebilkraner
 • Oppstilling og betjening av lastebilkraner
 • Praktisk bruk av løfteredskap

Vi tilbyr også MODUL 4.8 Praktisk kjøretrening

 Dersom kandidaten allerede har gjennomført Modul 1.1 og 2.3, kan man melde seg på kun G8 delen.

Kursavgiften dekker alt opplæringsmatriell, dokumentasjon og lunsj.

Stedsbeskrivelse

Hos Fekene Automasjon & Sertifisering AS sine lokaler eller bedriftsinternt

Forkunnskaper

Ingen forkunskaper kreves.

Dersom man har kompetansebevis for modul 1.1 eller G11 ( 2.3) må dokumentasjon for dette fremlegges.

Påmelding! Her

Varighet

5 dager

Leave a Reply