G4 Bro og traverskran

Kurset inneholder modul 1.1, 2.3 ( G11), 2.7 og 3.7

MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 skoletimers varighet)

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen 

MODUL 2.3 G11 – Løfteredskap (16 skoletimers varighet)

 • Innledning
 • Løfteredskap
 • Løfteredskapstabeller
 • Signalser og tegn
 • Øvingsoppgaver
 • Praktisk bruk av løfteredskap
 • Eksamen

MODUL 2.7 G 4 – (16 skoletimers varighet)

 • Innledning med krav til kranfører
 • Bruksområder for traverskraner
 • Ulykker med bro- og traverskraner
 • Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
 • Elektrisk anlegg på broog traverskraner
 • Sikkerhetsbrytere
 • Ståltau / blokk
 • Sertifisering / dokumentasjon
 • Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

MODUL 3.7 G 4 – (8 skoletimers varighet)

 • GRUNNLEGGENDE PRAKTISK OPPLÆRING BRO-OG TRAVERSKRAN 8 TIMER

 Dersom kandidaten allerede har gjennomført Modul 1.1 og 2.3, kan man melde seg på kun G4 delen.

Modul 1.1, 2.3, 2.7 og 3.7Starterpakke G4 travers med fadder kr  8,900.00 
Modul 1.1, 2.3, 2.7, 3.7 og 4.7Full teori og praksis-pakke G4 traverskran kr 13,900.00 

Kursavgiften dekker alt opplæringsmatriell, dokumentasjon og lunsj.

Modul 1.1, 2.3, 2.7 og 3.7      

Leave a Reply