Opplæring

 

Vi kan tilby teoretisk og praktisk opplæring innen Helse, Miljø og Sikkerhet, varme arbeider, anleggsmaskiner, truck, Teleskoptruck C1/C2 og personløftere.

Vi holder kurs i våre lokaler og disponerer anleggområde for praktisk kjøreopplæring.

Bedriftinterne kurs kan ofte være lønnsomt og effektivt. kontakt oss, og vi holder kurs i deres lokaler!

 

Startup Stock Photos