Kontroll

Kontrolloblat

Fekene Automasjon & Sertifisering AS, er sertifisert for sakkyndig kontroll av løfteutstyr og maskiner.  Vi har systemer som håndterer rutiner for kontrolltider for ditt utstyr, for å gjøre DIN hverdag enklere.

Vi kan utføre sakkyndig kontroll av følgende utstyr:

Kategori Beskrivelse
G4 Bro-/traverskraner
G7 Vinsjer/spill/talje
G8 Lastebilkraner
G10 Hånddrevne kraner
G20 Kraner – Andre – Beskrives
RX Alle typer Løfteutstyr
TX Alle typer Løfte- og stablevogner
M2 Gravemaskin
M4 Hjul / Beltelaster
M6 Dumper
PX Personløftere alle typer
BX Bergingsvogner – alt utstyr

Vi utfører også kontroll av fallsikringsutstyr, løftebukker, håndholdt verktøy, strekkeutstyr o.l.          Kontakt oss gjerne for spørsmål.